×

Paveldėjimą patvirtinantis dokumentas

Kai tenka tvarkyti mirusio asmens reikalus

Išduotas paveldėjimą patvirtinantis dokumentas (angl. probate) suteikia jums juridinę teisę tvarkytis su nuosavybe, pinigais ir turtu asmeniui mirus.

Anglijoje ir Velse yra dvi galimybės įgyti šią juridinę teisę:

 • Gauti paveldėjimą patvirtinantį dokumentą – jeigu asmuo paliko testamentą;
 • Gauti teisę administruoti  turtą – jeigu asmuo nepaliko testamento.

Abu šie dokumentai dažnai vadinami atstovavimo teisės suteikimu. Abiem atvejais prašymo teikimo procedūra yra tokia pati.

Jeigu asmuo paliko testamentą

Dauguma žmonių surašydami testamentą įvardija ir jo vykdytoją. Testamento vykdytojas tvarko asmens turtą pastarajam mirus.

Jeigu jūs tapote testamento vykdytoju, jums reikės išsiaiškinti, ar turite kreiptis dėl oficialaus paveldėjimo patvirtinimo.

Paveldėjimo patvirtinimas yra oficialus testamentų registro (angl. HM Courts & Tribunal Service) išduotas dokumentas. Jis suteikia jums juridinę teisę tvarkyti mirusio asmens turtą.

 Jeigu jūs tapote testamento vykdytoju, tačiau nenorite arba negalite to daryti, tuomet galite:

 • Paskirti kitą asmenį, kuris kreiptųsi dėl palikimo per advokatą;
 • Atsisakyti šio pavedimo, jeigu dar nepradėjote tvarkyti paveldėto turto.

Jeigu negalite rasti testamento

Gali taip atsitikti, kad jums nepavyks rasti palikto testamento arba jo originalo, kurio jums reikės kreipiantis dėl oficialaus paveldėjimo patvirtinimo.

Jeigu turite šio asmens advokato duomenis, galite kreiptis į jį ir pasiteirauti, galbūt jis turi testamentą.

Jeigu asmuo nepaliko testamento

Jei asmuo nepaliko testamento, jūs galite teikti prašymą tapti jo turto administratoriumi. Tai suteiktų jums juridinę teisę tvarkyti asmens turtą jam mirus.

Paprastai jūs galite kreiptis dėl administratoriaus teisių jeigu su šiuo asmeniu:

 • Esate artimi giminaičiai;
 • Buvote susituokę arba vedę;
 • Buvote civilinėje partnerystėje.

Norėdami kreiptis dėl palikimo administratoriaus teisių, veikite ta pačia seka, kaip ir kreipdamiesi dėl paveldėjimo patvirtinimo.

Jeigu viskas bus gerai, jums bus suteiktas įgaliojimas administruoti velionio turtą.

Kada reikia kreiptis dėl oficialaus paveldėjimo patvirtinimo

Jums gali nereikėti kreiptis dėl paveldėjimo patvirtinimo, jeigu miręs asmuo:

 • Turėjo tik santaupų arba priemokos obligacijų – kai kurie bankai ir kredito unijos perves pinigus ir be paveldėjimo ar administratoriaus teisių patvirtinimo;
 • Jūs buvote paveldėtos žemės, turto, akcijų ar pinigų bendrasavininkiai.

Jums gali tekti kreiptis dėl leidimo administruoti mirusio asmens turtą, jeigu jis paliko:

 • Daugiau negu £ 5 000;
 • Akcijų ir obligacijų;
 • Namą arba žemės;
 • Tam tikrų draudimo polisų.

Tačiau praktikoje, kai kurios finansinės organizacijos gali reikalauti paveldėjimo įrodymų prieš suteikdamos jums prieigą ir prie mažiau negu £ 5 000.

Naudokitės profesionalų paslaugomis

Prašymas išduoti paveldėjimą patvirtinantį dokumentą atima daug laiko ir gali būti varginantis procesas.

Profesionalai gali padėti jums įveikti prašymo patvirtinti paveldėjimą procesą tam tikrais etapais. Pavyzdžiui, jie gali:

 • Informuoti, ar jums reikia kreiptis dėl paveldėjimo patvirtinimo;
 • Įvertinti paliktą turtą;
 • Pateikti paveldimo turto mokesčio formas HMRC;
 • Kreiptis dėl jūsų atstovavimo teisės suteikimo;
 • Inventorizuoti paveldimą turtą;
 • Pasirūpinti, kad turtas būtų tvarkingai paskirstytas.

Paveldėjimo tvirtinimo mokesčiai

Jeigu turto vertė yra mažesnė negu 5 000 GBP, šis mokestis netaikomas.

Jeigu turto vertė viršija 5 000 GBP, mokestis už paveldėjimo patvirtinimą yra:

 • 215 GBP, jei kreipiatės patys;
 • 155 GBP, jei kreipiatės per advokatą.

Po to, kai pateikėte prašymą

Paveldėjimo tvirtinimas

Paprastai oficialus paveldėjimo patvirtinimas išduodamas per aštuonias savaites, tačiau pastaruoju metu testamentų registro tarnybai trunka ilgiau išduoti reikiamus dokumentus. Bet kokias pretenzijas į palikimą turite pareikšti ne vėliau, kaip per šešis mėnesius nuo paveldėjimo patvirtinimo dienos.

Paveldimas turtas

Paveldimo turto tvarkymo reikalai gali užtrukti apie metus. Palikimas negali būti tvarkomas tol, kol nėra gautos visos galimos pretenzijos.

Paveldėjimo tvirtinimo paraiškos sustabdymas

Jūs galite sustabdyti paraišką dėl paveldėjimo tvirtinimo, jei kyla ginčas dėl:

 • To, ar testamentas egzistuoja;
 • To, kas gali kreiptis dėl paveldėjimo patvirtinimo.

Norėdami sustabdyti paveldėjimo tvirtinimo paraišką, jūs turite užregistruoti „perspėjimą“ (angl. enter a caveat). Tai neleis niekam išduoti paveldėjimo patvirtinimo tol, kol galimas ginčas nebus išspręstas.

Jei Jums reikalinga pagalba ar turite kitų klausimų palikimo atvejais, kviečiame kreiptis į mūsų komandą skiltyje kontaktai.

Norėdami teikti paraišką paslaugai kviečiame užpildyti paraiškos paslaugai formą.

Šiame straipsnyje pateikta informacija gali keistis, todėl konkrečiu atveju kviečiame kreiptis į teisininką ar kitą specialistą.

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос