Uzyskanie zezwolenia na wyjazd dziecka

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnić sprawny przebieg planowanej podróży, zalecamy wcześniejsze skonsultowanie i omówienie indywidualnych ustaleń dotyczących podróży Twojego nieletniego dziecka. W razie potrzeby nasz prawnik w możliwie najkrótszym czasie przygotuje pisemną zgodę na wyjazd Twojego dziecka.

Zezwolenie na wyjazd dziecka z osobą towarzyszącą może być wydane do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności.

Podczas podróży zagranicznej osobie nieletniej musi towarzyszyć osoba dorosła, ale są sytuacje, w których można podróżować bez zezwolenia rodziców, a czasami wymagany jest odpowiedni dokument podpisany przez notariusza lub prawnika.

Zgoda rodziców, w formie pisemnej i notarialnej, nie jest wymagana, jeżeli:

  • Dziecko podróżuje za granicę bez rodziców z osobą towarzyszącą w strefie Schengen;
  • Dziecko wylatuje do obcego kraju z jednym z rodziców;
  • Dziecko ma nie więcej niż 18 lat i zawarło związek małżeński, czyli uzyskało zdolność cywilną;
  • Dziecko zostało uznane przez sąd za wyemancypowane.

Istnieją wyjątki, ale w większości pozostałych przypadków wymagana jest zgoda rodziców, poświadczona przez notariusza lub prawnika. Należy pamiętać, że nawet w przypadkach, gdy zgoda nie jest wymagana przez prawo, wszystkie linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zapytania o nią w każdej chwili, dlatego zalecamy naszym klientom posiadanie zgody rodziców potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej apostille przez prawnika, jeżeli dziecko nie podróżuje z rodzicami.

Warto również pamiętać, że gdy jeden z rodziców wyjeżdża z dzieckiem nieletnim do innego kraju, musi zawsze poinformować o tym drugiego rodzica i uzyskać jego zgodę na taką zmianę miejsca zamieszkania. W przypadku, gdy jeden z rodziców przemieszcza się z dzieckiem do obcego kraju, należy uzyskać pisemną zgodę drugiego rodzica, który nie udaje się z dzieckiem do obcego kraju, na stały pobyt nieletniego zagranicą.

Zapraszamy do kontaktu. Oferujemy bezpłatną konsultację. Możemy przygotować dokumenty zgody na wyjazd Twojego nieletniego dziecka do dowolnego kraju. Dokonujemy notarialnego uwierzytelnienia dokumentu i uzyskujemy klauzulę apostille zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi wymogami w najkrótszym możliwym czasie.

Fizyczne stawiennictwo – prawnika

£149

Cena za osobę

£169

Dla 2 osób

Konsultacja prawna

Sporządzenie dokumentu

Tłumaczenie

W obecności prawnika (ang. solicitor)

Dostawa listem poleconym

Przewidywany termin to dwa dni robocze.

Usługa zdalna

£236

Cena za osobę

£356

Dla 2 osób

Konsultacja prawna

Sporządzenie dokumentu

Tłumaczenie

W obecności notariusza (ang. notary)

Dostawa listem poleconym

Przewidywany termin to trzy dni robocze.

Fizyczne stawiennictwo – notariusz

£199

Cena za osobę

£271

Dla 2 osób

Konsultacja prawna

Sporządzenie dokumentu

Tłumaczenie

W obecności notariusza (ang. notary)

Dostawa listem poleconym

Przewidywany termin to trzy dni robocze.

Formularz zamówienia usługi