×

Umorzenie długów w Wielkiej Brytanii: upadłość i jej alternatywy

Każdy może napotkać trudności finansowe, dlatego bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z dostępnych opcji radzenia sobie z problemami zadłużenia. W Wielkiej Brytanii rozwiązania w zakresie umarzania długów są dostępne dla szerokiego zakresu sytuacji finansowych i potrzeb. Celem tego artykułu jest omówienie trzech możliwych procedur umorzenia długów: dobrowolnego układu indywidualnego, nakazu umorzenia długów i upadłości. Zagłębimy się w zagadnienia, kryteria kwalifikowalności i konsekwencje każdej z opcji, aby zapewnić istotne informacje dla przyszłych decyzji finansowych.

Dobrowolny układ indywidualny

Dobrowolny układ indywidualny (ang. Individual Voluntary Arrangement lub IVA) to wiążące porozumienie pomiędzy Tobą a Twoimi wierzycielami, którego celem jest pomoc w spłacie zadłużenia przez określony czas, zazwyczaj od pięciu do sześciu lat. IVA jest dobrym rozwiązaniem dla osób z dużymi długami bez zabezpieczenia, takimi jak zadłużenie na karcie kredytowej, pożyczki osobiste i zadłużenie na rachunku bieżącym (ang. Overdraft).

Główne właściwości IVA

Będziesz musiał współpracować ze specjalistą ds. niewypłacalności. (ang. Insolvency Practitioner – IP), który oceni Twoją sytuację finansową, pomoże Ci ustalić plan spłaty i negocjować z wierzycielami w Twoim imieniu.

Po odliczeniu kosztów utrzymania, miesięczne spłaty są zazwyczaj ustalane w oparciu o posiadane środki.

Po zawarciu i podpisaniu IVA odsetki i opłaty od długów zostają odroczone. Wierzyciele nie mogą podejmować żadnych kroków prawnych ani domagać się spłaty. Pod koniec uzgodnionego okresu wszelkie pozostałe długi objęte IVA są zazwyczaj umarzane.

Kryteria kwalifikowalności dla opcji IVA:

  • Zadłużenie musi wynosić co najmniej 6 000 GBP.
  • Musisz mieć dochód, aby móc spłacać miesięczne spłaty.
  • Musisz być mieszkańcem Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.

Konsekwencje związane z IVA

Twoja zdolność kredytowa będzie ujemna. IVA zostanie odnotowane w raporcie kredytowym i będzie ważne przez 6 lat.

W okresie obowiązywania IVA nie będziesz mógł zaciągać kredytów bez uzyskania akceptacji specjalisty ds. niewypłacalności.

IVA może mieć wpływ na niektóre zawody prawnicze lub finansowe.

Nakaz umorzenia długów

Nakaz umorzenia długów (ang. Debt Relief Order lub DRO) to opcja niewypłacalności dla osób posiadających niewielki majątek i stosunkowo niewielkie długi. Został on utworzony, aby pomóc osobom, które prawdopodobnie nie będą w stanie spłacić swoich długów w rozsądnym terminie.

Oto niektóre z głównych właściwości DRO:

Podczas 12-miesięcznego okresu DRO nie musisz dokonywać regularnych płatności na rzecz swoich wierzycieli. Większość długów bez zabezpieczenia i objętych nakazem umorzenia długów (DRO) zostaną umorzone na koniec 12-miesięcznego okresu. W tym czasie wierzyciele nie mogą działać przeciwko Tobie ani zwracać się do Ciebie o spłatę długów. DRO jest lepszą opcją niż postępowanie upadłościowe.

Kryteria kwalifikowalności do DRO:

  • Zadłużenie musi być niższe niż 30 000 GBP.
  • Dochód na życie powinien być niższy niż 75 GBP miesięcznie.
  • Musisz posiadać majątek i oszczędności.
  • Musisz mieszkać w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.

Konsekwencje związane z DRO

Twoja zdolność kredytowa będzie ujemna przez 6 lat, co utrudni uzyskanie kredytu. DRO może mieć wpływ na niektóre zawody i stanowiska w pracy.

Upadłość

Upadłość to procedura niewypłacalności, która jest zwykle postrzegana jako ostatnia szansa dla osób borykających się z ogromnymi długami. Obejmuje ona sprzedaż całego majątku osobistego, w tym domu, jeśli to konieczne, w celu spłaty długów wobec wierzycieli. Wszelkie pozostałe długi są zazwyczaj umarzane, a Ty uwalniasz się od nacisku wierzycieli.

Nie ma prawie żadnego minimalnego limitu zadłużenia dla wszczęcia postępowania upadłościowego. W tym przypadku najlepiej jest mieć związek z Wielką Brytanią, mieszkając tutaj lub posiadając nieruchomość. Upadłość może być wszczęta dobrowolnie lub na żądanie wierzycieli.

Podobnie jak inne rozwiązania w zakresie umorzenia długów, upadłość może mieć wpływ na niektóre zawody i stanowiska w pracy, zdolność kredytową i zdolność do uzyskania kredytu w perspektywie długoterminowej.

Poniżej znajduje się tabela opisująca różnice między dobrowolnym układem indywidualnym (IVA), nakazem umorzenia długów (DRO) i upadłością.

WłaściwośćIVADROUpadłość
Minimalne zadłużenie6 000 GBP30 000 GBP lub mniej5 000 GBP
MajątekMusi być w stanie spłacać miesięczne spłatyMusi posiadać majątek o wartości poniżej 2 000 GBPMajątek zostanie sprzedany w celu spłaty długów.
Wpływ na zdolność kredytowąNegatywnie wpłynie na zdolność kredytową przez 6 latNegatywnie wpłynie na zdolność kredytową przez 6 latNegatywnie wpłynie na zdolność kredytową przez okres do 10 lat

Ustalenie właściwej procedury niewypłacalności dla danej sytuacji zależy od konkretnych okoliczności. Jeśli nie masz pewności, którą opcję wybrać, ważne jest, aby zasięgnąć porady doradcy ds. zadłużenia lub specjalisty ds. niewypłacalności. Jeśli nadal masz pytania lub chcesz rozpocząć proces niewypłacalności, zapraszamy do kontaktu z IB Service i skorzystania z naszej usługi mediacyjnej. Wyjaśnimy szczegółowo proces współpracy przy inicjowaniu zgłoszenia się do specjalisty ds. niewypłacalności.

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Service request form

Submit request

Форма заказа услуги

Подать заявку

Aby zamówić usługę, prosimy o złożenie wniosku

Złóż wniosek

Форма заявки на обслуговування

Подати заявку