Motinystės pašalpa

Motinystės pašalpa skiriama moterims, kurioms darbdaviai neapmoka motinystės atostogų. Jeigu moteris yra įdarbinta (employed), teoriškai jai motinystės atostogas turėtų apmokėti darbdavys, tačiau praktika rodo,  jog pastarieji gana dažnai nori šios prievolės atsisakyti. Gera naujiena yra ta, jog moteris nelieka be pajamų –  reikia prašyti motinystės pašalpos (angl. Maternity Allowance), kurią mokės valstybė. Ši pašalpa priklauso ir savarankiškai dirbančiosioms (self-employed).

Ar Jums priklauso motinystės pašalpa?

Atsisakyti apmokėti motinystės atostogas įdarbintai (employed) moteriai darbdaviai turi teisę, jei ji ne laiku arba neteisingai pranešė apie išėjimą motinystės atostogų .

Taip pat darbdavys gali turėti vidinę motinystės atostogų sistemą, kuri nustato, kada ir kaip bus apmokamos atostogos. Pavyzdžiui, daugelis darbdavių nustato, jog motinystės atostogas apmokės, jei moteris bus išdirbsui įmonėje bent vienerius metus.

Kai darbdavys atsisako mokėti numatytą įstatymo motinystės išmoką (angl. Statutory Maternity Pay – SMP), jis turi apie tai pranešti per 7 dienas ir pateikti SMP1 formą su paaiškinimu, kodėl nebus mokama SMP. Su šia SMP1 forma galima prašyti motinystės pašalpos iš valstybės.

Taip pat moteris gali gauti motinystės pašalpą, jei ji dirba savarankiškai (yra self-employed). Tačiau ji turi mokėti antros klasės socialines draudimo įmokas (angl. Class 2 National Insurance Contributions – NIC). Arba nemokėti NIC, bet turėti mažas pajamas gaunančiojo sertifikatą (jei uždirbama mažiau nei 6365 svarų per metus).

Motinystės pašalpą galima gauti, jeigu neseniai nustojote dirbti. Paprastai žiūrima, kad moteris būtų buvus įdarbinta (employed) arba savarankiškai dirbanti (self-employed) bent 26 savaites 66 savaičių laikotarpyje iki tos savaitės, kada turi gimti vaikelis.

Taip pat uždarbis per savaitę turėjo siekti bent 30 svarų bet kokiu 13 savaičių laikotarpiu.

KADA GALITE PRAŠYTI MOTINYSTĖS PAŠALPOS?

Valstybės mokamos motinystės pašalpos galima prašyti nuo 26 nėštumo savaitės. Kartu su prašymu būtina nurodyti būsimosios mamytės pajamas.

MOTINYSTĖS PAŠALPAI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

Reikia pateikti originalius algalapius (angl. Payslips), sąskaitas (angl. Invoices) ar mažas pajamas uždirbančiojo sertifikatą. Taip pat reikia pateikti įrodymą apie nėštumą, t.y. laišką iš daktaro arba nėštumo sertifikatą.

Jeigu moteris yra įdarbinta (employed) ir darbdavys atsisakė apmokėti motinystės atostogas, reikia pristatyti SMP1 formą, kurią turi išduoti darbdavys.

Teisingai užpildžius prašymą, moteris gali gauti 138.18 svarų per savaitę arba 90 proc. savo vidutinės savaitinės algos (mokama ta suma, kuri yra mažesnė). Pašalpa yra mokama dukart ar keturis kartus per mėnesį iki 39 savaičių. Mokėjimai gali prasidėti likus 11 savaičių iki vaiko gimimo.