×

Reikalavimai nuolatinio rezidento statusui gauti

Reikalavimai nuolatinio rezidento statusui gauti

Asmuo, norintis gauti nuolatinio rezidento (angl. Permanent Residence) statusą patvirtinantį dokumentą UK, turi pateikti paraišką šiam statusui gauti ir atitikti tam tikrus keliamus reikalavimus.

Paraiškos pateikimo ir svarstymo procesas dažnai būna ilgas ir sudėtingas. Asmens dokumentas, t. y. pasas arba tapatybės kortelė, bus siunčiama kartu su paraiška. Originalių dokumentų grąžinimo greičiausiai teks laukti nuo 6 mėnesių iki 1 metų. Skubiai prireikus asmens dokumento, galima jį atsiimti asmeniškai nuvykus į „Home Office“ priėmimo skyrių, tačiau tai gali dar labiau užtęsti Jūsų bylos svarstymą.

Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami norintiesiems gauti rezidento statusą?

Asmuo, kuris kreipiasi dėl Nuolatinio Rezidento (angl. Permanent Residence) statuso, turi atitikti tam tikrus kriterijus:

  1. Jūs turite būti Europos Sąjungos valstybės narės pilietis (arba pastarojo šeimos narys);
  2. Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta paskutinius 5 metus turi būti Didžioji Britanija. Jūs galite būti išvykęs kiekvienais metais, tačiau ne ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. Taip pat Jūs galite būti išvykę ir ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, tačiau tam turi būti rimtos priežastys, tokios kaip nėštumas, vaiko gimimas, sunki liga, studijos ir t. t.
  3. Jūs esate samdomas darbuotojas (employed), arba savarankiškai dirbantis asmuo (self-employed), arba darbo ieškantis asmuo (jobseeker), arba studijuojate, arba esate finansiškai nepriklausomas (self-sufficient), turite pakankamai lėšų pragyventi ir neprašote valstybinės paramos, arba esate pensininkas, arba turite nuolatinį nedarbingumą (permanent incapacity), arba esate išvardytuosius kriterijus atitinkančiųjų šeimos narys.

Nemoku angliškai, ar tai nebus kliūtis gauti nuolatinio gyventojo statusą?

Ir taip, ir ne. Anglų kabos nemokėjimas nėra pagrindas atsisakyti suteikti asmeniui nuolatinio gyventojo statusą. Tačiau jam gauti reikia ne tik anglų kalba užpildyti formą (angl. Permanent Residence (EEA and Swiss nationals)), bet pateikti ir aibę dokumentų, patvirtinančių Jūsų buvimą Didžiojoje Britanijoje paskutinius 5 metus. Pridedami dokumentai taip pat turi būti anglų kalba.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Atsižvelgiant į konkrečią situaciją, pridedami dokumentai gali būti skirtingi, tačiau visais atvejais būtina išsiųsti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Šie dokumentai turi būti galiojantys, originalūs. Notariškai patvirtintos kopijos nepriimamos.

Taip pat siunčiamos ir 2 vienodos paso dydžio spalvotos nuotraukos (45 mm aukščio ir 35 mm pločio). Jei formą pildote ir šeimos nariams, reikia pridėti ir jų nuotraukas.

Tam, kad įrodytumėte, jog pastaruosius 5 metus Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Didžiojoje Britanijoje, reikės pridėti būsto nuomos sutartis, komunalinių paslaugų sąskaitas (sąskaitas už elektrą, dujas, Counsil Tax ir t. t.) bei banko išrašus.

Jei esate samdomas darbuotojas (employed), reikalaujama įrodymų, patvirtinančių Jūsų darbinę veiklą. Tai gali būti algalapiai, darbo sutartys, laiškai iš darbdavių ir t. t. Dokumentai turi apimti 5 metų laikotarpį.

Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo (self-employed), reikalaujama tai patvirtinančių duomenų, o būtent sąskaitų, kad mokėjote Socialinio draudimo įmokas (National insurance contributions), išrašų iš banko sąskaitų (bank statements), nurodančių Jūsų gaunamas pajamas; tai gali būti ir mokesčių deklaracijos bei buhalterių laiškai (accountants’ letters). Kaip ir samdomo darbuotojo atveju, reikalaujama paskutinių 5 metų dokumentų.

Jei dalyvavote Darbuotojų registracijos schemoje (Worker Registration Scheme), reikės pristatyti Darbuotojų registracijos liudijimą bei korteles.

Jei esate studentas, turite pateikti tai patvirtinančius laiškus iš universiteto, koledžo ar mokyklos. Taip pat reikės įrodymų, jog esate finansiškai nepriklausomas, pvz., išrašų iš banko sąskaitos, duomenų apie gaunamą stipendiją, dotacijas (grant) bei įrodymų, kad turite visapusišką sveikatos draudimą.

Jei Jūs esate finansiškai nepriklausomas, turite pateikti įrodymų, kad turite pakankamai lėšų išlaikyti save ir savo šeimos narius, dėl kurių yra kreipiamasi. Taip pat kad turite visapusišką sveikatos draudimą.

Jei esate pensininkas, turite pateikti įrodymų, kad bent 12 mėnesių dirbote Didžiojoje Britanijoje savarankiškai arba samdomu darbuotoju. Be to, kad paskutinius 3 metus nuolat gyvenote Didžiojoje Britanijoje, t. y. pateikti būsto nuomos sutartis, komunalinių paslaugų sąskaitas (sąskaitas už elektrą, dujas, Counsil Tax ir t. t.) bei išrašus iš banko sąskaitos.

Jeigu Jūs turite nuolatinį nedarbingumą (permanent incapacity), reikės išsiųsti gydytojo laišką ar išrašą iš medicininių dokumentų (medical report), patvirtinančius, jog netekote darbingumo neterminuotai. Be to, reikalaujama pateikti įrodymų, jog daugiau kaip 2 metus Jūs nuolat gyvenote Didžiojoje Britanijoje ir dirbote savarankiškai arba samdomu darbuotoju, arba dokumentus, įrodančius, kad nuolatinis nedarbingumas atsirado dėl nelaimingo atsitikimo darbe.
Tais atvejais, kai kreipiamasi dėl nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ir šeimos nariams, reikalaujama originalių santuokos, gimimo, partnerystės liudijimų.

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос