Vaiko pašalpa

Vaiko pašalpa (angl. Child benefit) skiriama žmonėms, dirbantiems UK ir auginantiems vaiką (-us) iki 16 metų ar jauną asmenį (-is) iki 20 metų.

Vaiko pašalpos dydis nepriklauso nuo pajamų ar santaupų, todėl ji skiriama daugeliui žmonių, kurie turi teisę ją gauti.

Vaiko pašalpos dydis yra fiksuotas. £20.50 per savaitę už vienintelį ar pirmą vaiką; £13.55 per savaitę už antrą ir t.t. vaiką.

Jeigu gaunate daugiau nei 50 000 svarų per metus ir gaunate vaiko pašalpą, turėsite mokėti naują mokestį (angl. New Tax Charge).

VAIKO PAŠALPA UŽ JAUNUS ASMENIS (16-20 METŲ AMŽIAUS)

Vaiko pašalpa mokama už jaunus asmenis, kuriems yra 16 – 20 metų,  jeigu:

  • Vaikas mokosi pilną darbo dieną (angl. more than an average of 12 hours’ supervised study a week during term time) ir tai yra ne aukštasis mokslas (angl. non-advanced);
  • Vaikas mokosi patvirtintuose, nemokamuose kursuose, pvz.: England – Foundation Learning Programmes or Access to Apprenticeships.
  • Vaikas turi būti užsiregistravęs į kursus prieš 19-tąjį gimtadienį.

Gyvenantys UK ir neseniai atvykę tap pat gali gauti vaiko pašalpą. Jei esate Europos Sąjungos pilietis ir šiuo metu gyvenate ir dirbate UK, turite teisę gauti šią pašalpą. Pašalpai gauti reikės pateikti vaiko gimimo liudijimą.