Vaiko mokesčių kreditas

Vaiko mokesčių kreditas (angl. Child Tax Credit) priklauso asmenims, atsakingiems už mažiausiai vieno vaiko ar jauno žmogaus (16-20 metų, jei vaikas mokosi) išlaikymą.

Nebūtina dirbti norint gauti vaiko mokesčių kreditą. Pašalpos skyrimas priklauso nuo pajamų dydžio, tačiau nėra pajamų „lubų“, nes pašalpa skiriama atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus ir jo partnerio situaciją.

AR JUMS PRIKLAUSO VAIKO MOKESČIŲ KREDITAS?

Vaiko mokesčių kreditas mokamas už jaunus asmenis, kuriems yra 16 – 20 metų jeigu:

  • Asmuo mokosi pilną darbo dieną (more than an average of 12 hours’ supervised study a week during term time) ir tai yra ne aukštasis mokslas (non-advanced);
  • Asmuo mokosi patvirtintuose, nemokamuose kursuose. Pvz: England – Foundation Learning Programmes or Access to Apprenticeships.
  • Asmuo turi būti užsiregistravęs į kursus prieš 19-tąjį gimtadienį.

Laikoma, kad žmogus yra atsakingas už vaiką, jei:

  • Vaikas gyvena kartu visą laiką;
  • Vaikas dažniausiai gyvena su tuo žmogumi, bet jis/ji nėra pagrindinis globėjas;
  • Vaikas gyvena Europoje, bet finansiškai priklauso nuo to žmogaus.

VAIKO MOKESČIŲ KREDITO DYDIS

Bazinė vaiko mokesčių kredito suma yra iki 545 svarų per metus. Už vaiką galite gauti iki 2 780 svarų per metus, už neįgalų vaiką – 3 355 svarų ir papildomus 1 360 svarų per metus.

Kiekvienais metais reikia atnaujinti prašymą gauti šią pašalpą. Todėl norint pagrįsti savo prašymą kitais metais, reikia rinkti informaciją apie pajamas, sąskaitas, algalapius, kitas pašalpas, mokesčių kreditus, išlaidas už vaiko priežiūrą ir informaciją apie vaiko mokslus bei būrelius.