Pensijos kreditas

Pensijų kreditas (angl. Pension credit) yra skiriamas pensijinio amžiaus žmonėms gaunantiems pensiją Lietuvoje ar UK.

Šis kreditas yra su pajamomis susijusi pašalpa, skirta sumokėti skirtumą iki nustatyto minimumo, kurį turi gauti kiekvienas pensininkas.

Pensijų kredito išmokos skirstomos į dvi dalis –garantuojamas kreditas ir santaupų kreditas.

Garantuojamas kreditas

Padidina jūsų savaitines pajamas iki garantuojamo minimumo, jei: Gyvenate JK; Pajamos neviršija £144.38 (single) ar £229.67 (poroms); Jūs ar jūsų partneris pasiekė pensijinį amžių. Pensijinis amžius nustatomas pagal gimimo datą.

Santaupų kreditas

Yra papildomas mokestis žmonėms, kurie: sukaupė kiek nors pinigų iki išeinant į pensiją, pavyzdžiui, antra pensija ar kitos santaupos; Jūs ar jūsų partneris yra 65 ar daugiau metų amžiaus; Galima gauti didesnes sumas, jei: globojate ar prižiūrite neįgalų žmogų; pats esate neįgalus; turite tam tikrų būsto išlaidų, pavyzdžiui, mokate palūkanas už būsto paskolą ir pan.

Kada kreiptis dėl pensijos kredito?

Dėl pensijos kredito anksčiausiai galima kreiptis prieš 4 mėnesius iki pasieksite pensijinį amžių. Pavyzdžiui, jei gimėte tarpe 1951 rugpjūčio 6 ir rugsėjo 5, Pensijų kredito galima prašyti nuo 2013 metų sausio 6 dienos. Jei kreipiamasi vėliau, atgaline data bus sumokėta iki 3 mėnesių.