Darbo ir paramos pašalpa

Darbo ir paramos pašalpa Employment and Support Allowance (ESA) skiriama žmonėms, negalintiems dirbti dėl ligos ar neįgalumo. Galima prašyti darbo ir paramos pašalpos, jei dirbate savarankiškai self-employed ar visai nedirbate.

Darbo ir paramos pašalpa suteikia: finansinę pagalbą, jei negalite dirbti; asmeninę pagalbą, padėti susirasti darbą pagal galimybes;

Nuo ko priklauso paramos dydis?

Kiek gausite priklauso nuo aplinkybių, pavyzdžiui, pajamų ir kokio tipo darbo ir paramos pašalpa Employment and Support Allowance (ESA)  jums priklauso:

  • Įmokų pagrindu, jei turite pakankamai NICs
  • Pajamų pagrindu, jei gaunate mažai pajamų ar neturite pakankamai NICs

Po 13 savaičių ESA, būsite perkelti į grupę:

SU DARBU SUSIJUSI GRUPĖ

Privaloma lankyti reguliarias interviu su darbo biržos darbuotoju, kuris padės nusistatyti ieškomo darbo tikslus, tobulinti įgūdžius, spręsti su darbu susijusias problemas.

ESA gali būti sumažinta, jei bus nesilankoma reguliariai į interviu ar nedaroma darbuotojo numatyta veikla.

PAGALBOS GRUPĖ

Nereikia dalyvauti interviu, bet galima paprašyti pasikalbėti su darbuotoju. Galima patekti į šią grupę, jei neįgalumas ar liga labai sumažina galimybes dirbti.

Įmokų pagrindo ESA tęsiasi vienerius metus, jei esate su darbu susijusioje grupėje (galite būti perkeltas pajamų pagrindo ESA).

KAS GALI GAUTI DARBO IR PARAMOS PAŠALPĄ?

Galima gauti darbo ir paramos pašalpa Employment and Support Allowance (ESA) , jei liga ar negalia sumažina galimybę dirbti ir esate:

  • Pensijinio amžiaus ir gaunate valstybinę pensiją;
  • Negaunate nedarbingumo lapelio ar motinystės įmokų ir negrįžote į darbą;
  • Negaunate ieškančiojo darbo pašalpos

Galima gauti ESA, jei gyvenote ir/ar dirbote užsienyje ir sumokėjote pakankamai National Insurance (JK ar atitinkamą). Galima prašyti ESA, kai dirbate, jei:

Dirbate savanorišką darbą
Uždirbate iki 20 svarų per savaitę
Uždirbate iki 99.50 svarų per savaitę ir dirbate prižiūrimas savivaldybės arba savanorių organizacijos
Dirbate mažiau nei 16 val. per savaitę, uždirbate iki 99,50 svarų per savaitę iki 52 savaičių.Tai vadinama leistinu darbu.
Negausite pajamomis pagrįsto ESA, jei turite daugiau nei 16 000 svarų santaupų.
Užpildžius paraišką dėl ESA, reikės atvykti į sveikatos patikrinimą, kuris bus vykdomas pagal specialų klausimyną, norint nustatyti, ar tikrai liga ar negalia visiškai sumažino galimybę dirbti ir/ar pasirūpinti savimi.