Bedarbio pašalpa

Bedarbio pašalpą arba kitaip ieškančiojo darbo pašalpą (angl. Jobseeker‘s Allowance) skiria Jobcentre Plus žmonėms, kurie nedirba arba dirba mažiau nei 16 valandų per savaitę.

Ieškantiems darbo suteikiama ne tik finansinė pagalba, bet ir skiriami mokymaikonsultacijos rašant CV ir motyvacinius laiškus bei kita reikalinga pagalba ieškant darbo.

KAS GALI GAUTI BEDARBIO PAŠALPĄ?

Galima gauti Bedarbio Pašalpą, jei:

  • Jūs esate pajėgus dirbti ir esate daugiau nei 18 metų amžiaus, bet ne pensijinio amžiaus;
  • Nesate dieninio kurso studentas;
  • Gyvenate ir dirbote Anglijoje;
  • Vidutiniškai dirbate mažiau nei 16 valandų per savaitę.

Yra du bedarbio pašalpos tipai:

1. ĮMOKOMIS PAGRĮSTA BEDARBIO PAŠALPA

(angl. Contribution-based JSA) skiriama tais atvejais, jeigu įmokėjote pakankamą Socialinio draudimo (angl. National Insurance Contributions – NIC) sumą.

2. PAJAMOMIS PAGRĮSTA BEDARBIO PAŠALPA

(angl. Income-based JSA) skiriama, jei nėra sumokėta pakankama Socialinio draudimo (NIC) suma ir žmogus gauna mažas pajamas.
Šio tipo pašalpą galima gauti 6 mėnesius. Po to galima gauti pajamomis pagrįstą pašalpą (Income-based JSA).
Šio tipo pašalpos galima prašyti kartu su partneriu, jei:

  • Vienas iš Jūsų ar abu nori gauti Pajamomis Pagrįstą Bedarbio Pašalpą (angl. Income-based JSA);
  • Bent vienas iš Jūsų yra daugiau nei 18 metų amžiaus;
  • Nė vienas iš Jūsų nėra atsakingas už vaiką;
  • Jūsų partneris dirba vidutiniškai mažiau nei 24 val.per savaitę;
  • Jūs su partneriu turite mažiau nei £16,000 santaupų.

KAIP PRAŠYTI BEDARBIO PAŠALPOS?

Pirmiausia reikia užpildyti bedarbio pašalpos prašymo formą. Kai bus prašymas priimtas, suderinti interviu laiką artimiausiame Jobcentre Plus filiale.

Paskirtas konsultantas interviu metu padės Jums sudaryti “Ieškančiojo darbo sutartį” (angl.Jobseeker‘s agreement), kurioje bus nurodyta, kaip Jūs tobulinsite savo įgūdžius ir kaip ieškosite darbo.

Norint nepertraukiamai gauti pašalpą, reikės ateiti į savo Jobcentre Plus filialą kas dvi savaites ir papasakoti, kaip vyksta darbo paieška. Taip pat bus būtina dalyvauti konsultanto paskirtuose mokymuose bei kitokiuose tobulinimosi seminaruose.

Bedarbio pašalpos mokėjimai gali būti sustabdyti arba visai nutraukti, jei Jūs reguliariai nesilankysite interviu su savo konsultantu.