×

Vaiko pašalpa ir vaiko mokesčių kreditas – teisė reziduoti UK

Jūs neseniai atvažiavote iš Lietuvos ar kitos Europos Sąjungos šalies ir norite gauti Vaiko pašalpą bei Vaiko mokesčių kreditą? Deja, gavote neigiamą atsakymą. Išsiaiškinkime, kodėl taip yra?

Nuo 2014 m. kovo mėn. visi emigrantai iš Europos Sąjungos šalių privalo įrodyti, kad turi teisę reziduoti Jungtinėje Karalystėje, jeigu nori gauti Vaiko pašalpą (Child Benefit) ir Vaiko mokesčių kreditą (Child tax credit).
Taigi kas turi teisę reziduoti Jungtinėje Karalystėje?

 • DARBUOTOJAS (worker)
 • SAVARANKIŠKAI DIRBANTIS asmuo (self-employed)
 • Darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų asmenų šeimos nariai

Labai svarbu suprasti, kokiais kriterijais remiamasi, kai sprendžiama, ar žmogus yra ar buvo darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo.
ES teisės tikslais yra nustatyta, jog tam, kad atitiktumėte darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusą, jūsų darbas privalo būti realus ir veiksmingas. Jis neturi būti toks nežymus, kad prilygtų pagalbiniam darbui. Taigi sprendžiant, ar jūs atitinkate darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusą, yra remiamasi dviem pagrindiniais kriterijais:

 1. Minimalių pajamų reikalavimu per trijų mėnesių laikotarpį;
 2. Įvertinimu, ar asmens darbas yra realus ir veiksmingas.

Minimalių pajamų reikalavimas

ES piliečiui, kuris dirba Jungtinėjė Karalystėje kaip samdomas darbuotojas (employed) ar savarankiškai dirbantis asmuo (self-employed),darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusas suteikiamas, jeigu:

 • jo vidutinisbruto darbo užmokestisbuvo daugiau nei£ 646per mėnesį(arba 149 £per savaitę) 2013–2014finansiniais metais ir £ 663 per mėnesį (arba 153 £per savaitę) 2014–2015 finansiniais metais
 • ir jei tokio lygio pajamas gaudavo nuolat per pastaruosius 3 mėnesius nuo pašalpos prašymo dienos.

Jei šios sąlygos yra įvykdytos, daroma prielaida, kad asmens darbas yra realus ir veiksmingas.
Bet jeigu nors viena iš sąlygų nėra įvykdyta, turi būti išsamiai išnagrinėtos visos aplinkybės, siekiant nustatyti, ar asmens veikla buvo tikrai reali ir veiksminga, o ne nežymi ir pagalbinio pobūdžio ir ar tokia asmens veikla atitinka darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusą.

 • Sąvoka „darbuotojas“ labiau yra taikoma samdomiems darbuotojams (employees) nei savarankiškai dirbantiems (self-employed). Taip yra todėl, kad ES teisės požiūriu darbo santykių esminė savybė yra ta, jog asmuo atlieka darbą vadovaujant kitam asmeniui ir už tą darbą gauna atlyginimą.
 • Darbuotojas – tai asmuo, kuris gauna atlyginimą už darbą. Nemokama savanoriška veikla nėra darbas.
 • Pats faktas, kad asmuo yra legaliai įdarbintas, dar nereiškia, kad tas asmuo atitinka darbuotojo statusą.
 • Darbas puse etato (part time) gali būti vertinamas kaip realus ir veiksmingas, jeigu nėra visiškai nežymus. Tai yra jeigu toks asmens darbas nėra prilyginamas pagalbiniam darbui.

Štai keletas pavyzdžių, kaip šios taisyklės yra taikomos įvairiose situacijose.

1 pavyzdys
ES pilietis su vaiku atvažiavo į Jungtinę Karalystę ir liko gyventi su giminaičiu, kuris turi savo parduotuvę. Realių darbo pasiūlymų jis neturi. Tačiau kartais, kai turi laiko, padeda giminaičiui parduotuvėje. Už pagalabą jam yra mokama 20 svarų per savaitę. Prašymus dėl Vaiko pašalpos (Child Benefit) ir Vaiko mokesčių kredito (Child tax credit) užpildė ir nusiuntė iš karto, kai atvažiavo.

Ar priklauso jam šios pašalpos?
Taigi, pirmiausia, šio asmens uždarbis yra akivaizdžiai mažesnis negu minimalių pajamų reikalavimas – 149 £ per savaitę 2013–2014 m. arba 153 £ per savaitę 2014–2015 m. Taip pat svarbu pažymėti, kad darbas yra nenuolatinis, trunka tik kelias valandas per savaitę, be to, darbdavys ir darbuotojas yra susiję giminystės ryšiais. Todėl galima daryti išvadą, kad šio asmens darbas nėra realus ir veiksmingas, labiau atitinka pagalbinio darbo sąvoką. Todėl Vaiko pašalpa (Child Benefit) ir Vaiko mokesčių kreditas (Child tax credit) jam nepriklauso.

2 pavyzdys
Kita ES pilietė su vaikais atvažiavo į Jungtinę Karalystę 2014 m. gegužės 1 d. Prašymą dėl Vaiko pašalpos (Child Benefit) ji pateikė 2014 m. rugpjūčio 10 d. Ji teigė, kad turi teisę gyventi JK, nes yra savarankiškai dirbanti darbuotoja (self-employed). Prašyme ji pažymėjo, kad nuo 2014 m. gegužės 5 d. yra sudariusi sutartį su vietine įmone, kuriai teikia apskaitos paslaugas. Pagal sutartį ji dirba 5 val. per mėnesį ir gauna 10 svarų už valandą. Tai buvo jos vienintelis klientas, savo paslaugų jinai nereklamavo.

Ar priklauso jai Child Benefit?

Pirmiausia, šios moters pajamos iš savarankiško darbo yra akivaizdžiai mažesnės negu minimalių pajamų reikalavimas – 149 £ per savaitę 2013–2014 m. arba 153 £ per savaitę 2014–2015 m. Taip pat buvo nuspręsta, kad jos atliekamas savarankiškas darbas yra labiau nežymus nei realus ir veiksmingas.

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос