×

Universalus Kreditas – pašalpų sistemos naujovė

Universalus Kreditas (angl. Universal Credit) yra naujo pobūdžio pašalpa Anglijoje, kuri palaipsniui pakeis šešias dabartines UK pašalpas.
Universalus Kreditas bus vieną kartą per mėnesį mokama paprastesnė išmoka.
Ši išmoka bus taikoma, jei esate bedarbis arba gaunate mažas pajamas. Taip pat Universalus Kreditas padės ir tuo atveju, jei jūs dirbate, pradedate naują darbą ar dirbate daugiau valandų.
Universalus kreditas ilgainiui pakeis:

 • Bedarbio pašalpą (angl. Income-based Jobseeker’s Allowance)
 • Darbo ir paramos pašalpą (angl. Income-related Employment and Support Allowance)
 • Pašalpą mažas pajamas gaunantiems asmenims (angl. Income Support)
 • Mokesčių kreditą (angl. Working Tax Credit ir Child Tax Credit)
 • Būsto pašalpą (angl. Housing Benefit)

Universalus Kreditas buvo įvestas 2013 metų balandžio 29 dieną pasirinktose srityse, t. y. Didžiajame Mančesteryje ir Cheshire. Likusioje Jungtinės Karalystės dalyje ši pašalpa palaipsniui bus įvesta nuo 2013 metų spalio iki 2017 m. Šiuo metu jūs turite teisę prašyti minėtųjų 6 pašalpų įprasta tvarka.
Nėra jokių apribojimų, kokį darbo valandų skaičių galite dirbti per savaitę. Jūsų Universalaus Kredito mokėjimas bus palaipsniui mažinamas, jei uždirbsite daugiau, todėl neprarasite visų savo pašalpų iš karto, jei gaunate mažas pajamas.
Universalus kreditas bus mokamas vieną kartą per mėnesį į jūsų banko, kredito unijos arba pašto sąskaitą.
Būsto pašalpos (angl. Housing Benefit) įmoka bus įtraukta į jums mokamą Universalų Kreditą, tuomet atsiskaitysite su būsto savininku (Landlord) tiesiogiai patys.
Kas gali gauti Universalų kreditą?
Jūs galite prašyti šios pašalpos, jei:

 • Jūsų pašto kodas yra OL6, OL7, M43 arba SK16
 • Ką tik tapote bedarbiu.

Jei jūs neturite teisės gauti Universalaus kredito, jūs turite teisę:

 • Reikalauti Bedarbio pašalpos (Jobseeker‘s Allowance), jei ieškote darbo;
 • Reikalauti darbo ir paramos pašalpos (Employment and Support Allowance), jei sergate ar esate neįgalus;
 • Naudoti pašalpų skaičiuoklę patikrinti, kokia pagalba Jums gali būti taikoma;

Kaip galima gauti Universalų Kreditą
Jūs galite užpildyti Universalaus Kredito (angl. Universal Credit) formą internete ir būsite pakviestas dalyvauti interviu. Jums bus pranešta, kur ir kada turite ateiti į pokalbį.
Jei neturite prieigos prie interneto, vietos savivaldybės galės suteikti šią paslaugą ir konsultaciją tiesiogiai. Jūs taip pat galėsite naudotis kompiuteriais artimiausioje darbo biržoje (angl. Jobcentre).
Per interviu jūs turėsite pasirašyti „pareiškėjo įsipareigojimą“. Tai susitarimas, kuris patvirtina, kad jūs prašydami Universalaus Kredito prisiimate tam tikrą atsakomybę.
Jame taip pat bus nurodyta, kas atsitiks, jei jūs neatitinkate keliamų reikalavimų.
Bus atsižvelgta į jūsų asmenines aplinkybes ir finansinę padėtį. Iš jūsų bus tikimasi, kad dėsite visas pastangas ieškodami darbo.
Jei negalite dirbti, Jūs vis dar galėsite gauti finansinę pagalbą.
Norėdami gauti Universalų Kreditą privalote turėti:

 • Savo socialinio draudimo numerį (National Insurance Number)
 • Informaciją apie savo banko, kredito unijos arba pašto sąskaitą, į kurią bus mokama Universalaus kredito įmoka;
 • Savo nuomos sutartį (jei turite);
 • Informaciją apie savo santaupas ar kitokį kapitalą;
 • Informaciją apie kitas pajamas, gautas ne iš darbo (pvz., iš draudimo plano);
 • Informaciją apie bet kokias kitas gaunamas pašalpas.

Jei atitinkate visus reikalavimus, pirmą mokėjimą gausite po mėnesio ir 7 dienų nuo paraiškos Universalaus kredito pašalpai gauti užpildymo.

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос