Vedybinė sutartis

Padėsime vedybine sutartimi nustatyti iki santuokos įgyto bei santuokos metu įgyjamo turto teisinį režimą, nukrypstantį nuo bendrų Civiliniame kodekse įtvirtintų principų. Paprasčiau sakant, paruošime sutartį, apsaugosiančią asmeninius arba bendrus šeimos interesus.  Sudarius vedybinę sutartį, sutuoktiniai abu atsakys už bendroje santuokoje įgytas asmenines prievoles tik asmeniniu turtu, t. y. jei yra tokia sutartis, nieko negali būti išieškoma iš kito sutuoktinio nuosavybės. Tai labai naudinga asmenims, užsiimantiems rizikinga veikla, pavyzdžiui, valdant individualią įmonę ar užsiimant individualia veikla, kai už veiklos rezultatus atsakoma visu savo asmeniniu turtu (neribotos civilinės atsakomybės principas). Siūlome pasinaudoti mūsų teikiama paslauga vedybinei sutarčiai sudaryti ir nustatyti, kad iki santuokos ir santuokos metu įgytas turtas ir (ar) piniginės lėšos yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė. Padėsime apsaugoti didesnes pajamas gaunančio ar daugiau turto valdančio sutuoktinio interesus skyrybų atveju.

Apskritai tokios sutarties pasirašymas turi daug privalumų. Trūkumas galėtų būti labiau moralinis – pakirstas būsimo sutuoktinio pasitikėjimas, siūlant pasirašyti tokią sutartį. Tačiau tai labiau moralinė kategorija ir teisine prasme negali būti laikoma neigiamu dalyku. 

Pažymėtina, kad sutartimi prieš trečiuosius asmenis (pvz., kreditorius) remtis galima tik tada, kai ji įregistruota viešajame vedybų sutarčių registre. Šiuo atveju taip pat galime padėti. Tuo atveju, jei sutarties reikia kitoje valstybėje, padėsime atlikti parašo tikrumo ir apostilės procesą.

Iš anksto sudaryti vedybinę sutartį taip pat naudinga, jei jūs ar jūsų antroji pusė:

  • turite santaupų ar investicijų;
  • turite šeimos verslo akcijų;
  • turite nuosavo turto;
  • esate įvairios finansinės naudos gavėjas arba tikėtina, kad sulauksite didelę vertę turinčių dovanų arba paveldėsite turtą;
  • turite vaikų iš ankstesnių santykių;
  • tikitės, kad santuoka tęsis, bet norite ramybės ir finansinio saugumo, kurį suteikia gerai parengta vedybinė sutartis.

Jei pageidautumėte išsamesnės informacijos arba konkrečių sutarties parengimo sąlygų, prašome susisiekti jums patogiu būdu, o vienas mūsų teisininkų atsakys į klausimus.

Paslaugos užsakymo forma