Leidimas išvykti vaikui

Tam, kad išvengtumėte nemalonių staigmenų, o planuota kelionė įvyktų sklandžiai, siūlome iš anksto pasikonsultuoti ir aptarti individualią jūsų nepilnamečio vaiko kelionę. Prireikus mūsų teisininkas paruoš rašytinį sutikimą jūsų vaikui išvykti per trumpiausią įmanomą laiką.

Nepilnamečiam asmeniui keliaujant į užsienį yra būtinas pilnametis lydintis asmuo, tačiau yra situacijų, kai galima keliauti be tėvų įgaliojimo, o kartais būtinas notaro ar advokato pasirašytas dokumentas.

Tėvų raštiško ir notaro patvirtinto sutikimo nereikia, jeigu:

  • Vaikas į užsienį keliauja be tėvų su lydinčiu asmeniu Šengeno erdvėje;
  • Vaikas skrenda į užsienio valstybę su vienu iš tėvų;
  • Vaikas yra ne daugiau kaip 18 metų amžiaus ir sudaręs santuoką, t. y. įgijęs civilinį veiksnumą;
  • Vaikas teismo tvarka pripažintas emancipuotas.

Esama išimčių, tačiau dažniausiai kitais atvejais notaro ar advokato patvirtinto tėvų sutikimo reikia. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad net tais atvejais, kai teisiškai sutikimo neprivaloma turėti, visos oro linijos pasilieka teisę bet kada paprašyti šio dokumento, todėl savo klientams rekomenduojame turėti notaro ar advokato apostile patvirtintą tėvų sutikimą, jeigu vaikas keliauja ne su tėvais.

Be to, pravartu žinoti, kad vienas iš tėvų, keliaudamas su nepilnamečiu gyventi į kitą valstybę, visais atvejais turi informuoti apie tai kitą iš tėvų bei turėti jo leidimą tokiam gyvenamosios vietos keitimui. Tuo atveju, jei į užsienio valstybę gyventi keliauja vienas iš tėvų su vaiku, reikia turėti kito iš vaiko tėvų, nevykstančio kartu su vaiku į užsienio valstybę, rašytinį sutikimą dėl nepilnamečio nuolatinio gyvenimo užsienio valstybėje.

Maloniai kviečiame kreiptis. Suteikiame nemokamą konsultaciją. Paruošiame sutikimo dokumentus nepilnamečio kelionei į bet kurią pasaulio šalį. Dokumentą patvirtiname notariškai ir legalizuojame apostile pagal visus tarptautinius reikalavimus per trumpiausią įmanomą laiką.

Paslaugos užsakymo forma