×

Paslaugų teikimo taisyklės

Prieš naudojantis šia interneto svetaine (toliau – Svetainė) reikėtų atidžiai perskaityti šias sąlygas (toliau – Sąlygos). Įeidami į šią Svetainę ar ja naudodamiesi sutinkate laikytis žemiau nurodytų Sąlygų ir mūsų Privatumo politikos. Sąlygos gali būti atnaujinamos ir skelbiamos atnaujintos Sąlygos be išankstinio pranešimo. Kiekvieną kartą prisijungiant prie Svetainės reikėtų pasižiūrėti, ar Sąlygos neatnaujintos.

 1. Bendroji dalis
  1. IB Service Ltd yra Jungtinėje Karalystėje įregistruota bendrovė, numeris: 05916129, registruota buveinė: 44 Broadway, Stratford, London, E15 1XH. Bendrovės veiklą reguliuoja Jungtinės Karalystės įstatymai. 
  2. Turime teisę naudotis ir kaupti jūsų asmeninius duomenis pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir esame užsiregistravę ICO (Information Commissioner’s Office).
 2. Pasiekiamumas ir naudojimosi sąlygos
  1. Mes jums užtikriname šios Svetainės pasiekiamumą. Nors dedame visas pastangas nepertraukiamai užtikrinti šios Svetainės pasiekiamumą, negalime garantuoti, kad ši Svetainė bus nuolat ir visada pasiekiama ar kad galėsite nepertraukiamai ja naudotis. Pasiliekame teisę kartkartėmis savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti Svetainės veikimą. 
  2. Svetainės vartotojai, sutikdami su šios Svetainės taisyklėmis, sutinka ir įsipareigoja:
   1. nenaudoti Svetainės jokiu pagal taikomą teisę neteisėtu arba šiomis sąlygomis draudžiamu tikslu ir
   2. nieko nešmeižti, nežeminti, elgtis padoriai, kitų nežeminti ir neįžeidinėti, ir
   3. prisiimti atsakomybę bei užtikrinti, kad jūsų naudojimasis šia Svetaine nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų.
 3. Pasiliekame teisę neleisti arba nebeleisti jums pasiekti šios Svetainės, jei nesilaikote kurios nors šių sąlygų dalies ar kokio nors teisės akto.
 4. Nuosavybė, naudojimasis ir intelektinės nuosavybės teisės
  1. Mes esame visų intelektinės nuosavybės teisių į mūsų Svetainę ir joje skelbiamos medžiagos savininkas ar licencijos turėtojas. Visos teisės saugomos.
  2. Ši Svetainė skirta asmeniniam naudojimui. Be aiškaus mūsų leidimo negalite keisti, kopijuoti, platinti, rodyti, redaguoti, atkurti, skelbti, licencijuoti, perduoti ar parduoti jokios iš šios Svetainės gautos informacijos ar turinio, kurti giliųjų saitų į ją ar išvestinių darbų iš jos.
  3. Visos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant visus patentus, autorių teises, duomenų bazių teises ir prekių ženklus (tiek registruotus, tiek neregistruotus), bet tuo neapsiribojant, susijusios su bet kuriuo Svetainės turiniu ar medžiaga, priklauso mums ir (arba) mūsų licencijų turėtojams. Visos teisės saugomos mūsų ir (arba) mūsų licencijų turėtojų naudai. Niekas šiose sąlygose nesuteikia jums jokių teisių į Svetainę arba Svetainės turinį.
 5. Atsakomybės apribojimai
  1. Nors stengiamės Svetainėje patiekti tikslią ir naujausią informaciją, nesuteikiame jokių garantijų ar pažadų (nei aiškiai išreikštų, nei numanomų), kad visa informacija yra ar išliks tiksli, išsami ir naujausia ar tinkama konkrečiam tikslui.
  2. Svetainės turinys pateiktas tik kaip bendro pobūdžio informacija, siekiame pranešti jums apie mus ir mūsų produktus ir naujienas, ypatumus, paslaugas ir pateikti nuorodas į kitas svetaines. Svetainės turinys neturėtų būti vertinamas kaip techninių, finansinių ar teisinių patarimų rinkinys.
 6. Slapukai ir kitos informacijos rinkimo technologijos
  1. Mūsų internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą jums lankantis mūsų interneto svetainėje, slapukai siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukai nėra privalomi, išskyrus griežtai privalomus slapukus. Tačiau atsisakant naudotis mūsų slapukais – mes negalėsime užtikrinti sklandaus ir patogaus naudojimosi Svetaine.
  2. Daugiau informacijos apie tai, kokius slapukus naudojame ir kaip, skaitykite mūsų Slapukų politikoje.
 7. Lygybė ir įvairovė
  1. Esame įsipareigoję puoselėti lygybę ir įvairovę dirbdami su klientais, trečiosiomis šalimis ir darbuotojais. Kreipkitės į mus, jei norite gauti mūsų Lygybės ir įvairovės politikos kopiją.
 8. Garantijos ir atsakomybės apribojimas
  1. Jūs sutinkate naudotis tokia Svetaine, kokia yra pateikiama vartotojui. Mes nesuteikiame jokių su Svetainėje pateikimu turiniu susijusių garantijų ar užtikrinimų, nenustatome kitų sąlygų (nei aiškiai išreikštų, nei numanomų), įskaitant bet kokio Svetainėje esančio turinio ir informacijos išsamumo, tikslumo, aktualumo ir naujumo, jo(s) kokybės ar tinkamumo konkrečiam tikslui, bet tuo neapsiribojant.
  2. Tiek, kiek leidžia taikomi teisės aktai, neprisiimame atsakomybės (kylančios iš sutarties, ieškiniui pagrindą suteikiančio teisės pažeidimo, teisės aktų nustatytos pareigos nevykdymo ar kaip kitaip), kuri kitu atveju mums prieš jus galėtų kilti dėl:
   1. bet kokios klaidos ar netikslumų bet kokioje informacijoje ar medžiagoje, esančioje Svetainėje ar susijusioje su ja;
   2. apribotos galimybės naudotis Svetaine dėl bet kokios priežasties; ir
   3. bet kokio Svetainėje padaryto pareiškimo ar teiginio.
  3. Jokiomis aplinkybėmis prieš jus neatsakome už jokį patirtą praradimą ar žalą (įskaitant tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, bet tuo neapsiribojant), kylančią dėl jūsų naudojimosi šia Svetaine ar pasikliovimo ja.
  4. Mes neatsisakome ir neapribojame savo atsakomybės už žmogaus mirtį ar sužalojimą, jei tai kiltų dėl mūsų aplaidumo, už bet kokį Svetainėje mūsų padarytą melagingą pareiškimą, ar už kokias kitas mums teisės aktais nustatytas pareigas, kurių atsisakyti nėra galimybės.
 9. Žalos atlyginimas
  1. Jei pažeidžiate bet kurią iš šių sąlygų, tai sutinkate nepadaryti mums jokių išlaidų, sąnaudų, nuostolių ar žalos, nereikšti ieškinių, nekelti mums bylų, nesiimti prieš mus teisinių veiksmų ir neužtraukti mums teisinės atsakomybės, susijusios su tokiu pažeidimu, ar dėl jo ir užtikrinti, kad to nepadarytų kiti.
 10. Kitos nuostatos
  1. Pasiliekame teisę kartkartėmis keisti šias sąlygas ir neįsipareigojame apie tai jums pranešti. Jūs patys privalote pasitikrinti pakeitimus kartkartėmis peržiūrėdami šias sąlygas.
  2. Šiose sąlygose pateiktas visas jūsų ir mūsų tarpusavio supratimas ir susitarimas ryšium su jūsų naudojimusi šia Svetaine, jos pakeičia ir turi viršenybę prieš bet kokius mūsų jums duotus pareiškimus ir kitą komunikaciją (raštu ar kitu būdu), kuri nėra išdėstyta čia.
  3. Jei kurią nors šių sąlygų dalį teismas ar kompetentinga institucija dėl kokios nors priežasties paskelbtų negaliojančia ar neįmanoma įgyvendinti, ji laikytina panaikinta be įtakos likusioms sąlygoms.
  4. Šioms sąlygoms taikoma Anglijos ir Velso teisė ir jos aiškinamos remiantis ja. Jūs sutinkate su išskirtine Anglijos teismų jurisdikcija.