×

Paprastesnė pajamų ir išlaidų skaičiavimo sistema savarankiškai dirbantiems

Nuo 2013 m balandžio 5 d. savarankiškai dirbantieji (self-employed) gali naudotis paprastesne pajamų ir išlaidų skaičiavimo sistema (angl. Cash Basis), leidžiančia apskaičiuoti apmokestinamas pajamas pagal faktą. Naujoji sistema yra sukurta smulkiesiems verslininkams, nes ji leidžia skaičiuoti faktines pajamas ir išlaidas, todėl nebereikės gaišti laiko darant apskaitos koregavimus ir kitus skaičiavimus, kurie yra būtini vedant tradicinę buhalteriją, labiau tinkamą naudoti stambesniems verslininkams. Grynaisiais pinigais (Cash Basis) pagrįsta buhalterija naudinga tuo, kad nereikės į finansinę mokesčių ataskaitą įtraukti sumų, sąskaitų, pagal kurias dar negavote pinigų arba kurių dar neapmokėjote. Viskas bus skaičiuojama pagal faktą. Darant metinę ataskaitą reikės pažymėti, kad verslas taikė naująją apskaitos sistemą „Cash Basis“. Kokį išlaidų ir pajamų skaičiavimo metodą rinktis Galima pasirinkti, kokiu būdu norite kaupti duomenis apie savo savarankišką darbą ir kaip norite apskaičiuoti savo išlaidas, susijusias su verslu:

  1. Grynųjų pinigų apskaita: naudojami duomenys apie faktines pajamas ir išlaidas (visi pinigai įskaičiuojami – grynieji, mokėjimai kortele, čekiais ir kt. metodais)
  2. Tradicinė apskaita – naudojami duomenys apie pajamas ir išlaidas, kai išrašote sąskaitas ir gaunate sąskaitas patys.

Smulkieji verslininkai turi jau dabar apsispręsti, ar jie nori naudoti naująją sistemą. Tačiau ne visi turi teisę šią sistemą pasirinkti. Cash Basis sistemos negali taikyti:

  • Verslas, kurio metinė apyvarta yra didesnė nei 79 000 svarų;
  • Ūkininkai;
  • Laidojimo namų savininkai;
  • Verslininkai, kurie jau prašė tam tikrų lengvatų dėl savo verslo išlaidų ir kt.

Pasirinkus taikyti grynųjų pinigų sistemą, iš dalies privaloma naudoti ir naująją supaprastintą išlaidų apskaičiavimo sistemą. Tai reiškia, kad jeigu naudojate automobilį ar motociklą verslui, turite saugoti duomenis, kiek nuvažiavote mylių verslo reikalais, o ne rinkti visas sąskaitas ir čekius už kurą ir transporto priemonės priežiūrą. Tuo tarpu namų naudojimo verslui apskaičiavimas ir verslui skirtų patalpų naudojimo privatiems tikslams apskaičiavimas pagal fiksuotus tarifus yra pasirinktinis.

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос