×

Nevėluokite atnaujinti Darbo ir Vaiko mokesčių kreditų pašalpos – nepraraskite pinigų.

Ši informacija aktuali tiems, kurie gauna Darbo ir vaiko mokesčių pašalpą (Working and Child Tax Credit).

Paskutinė diena informacijai atnaujinti – liepos 31-oji.

Kiekvienais metais mokesčių inspekcija Jums atsiunčia Darbo ir vaiko mokesčių pašalpos atnaujinimo formą (Renewal pack). Šią formą turite užpildyti ir nusiųsti mokesčių inspekcijai. Jeigu iki birželio 28 dienos šios formos negavote, būtina susisiekti su mokesčių inspekcija ir apie tai pranešti.

Paskutinė diena, kada turite nusiųsti užpildytą atnaujinimo formą, – liepos 31-oji.

Apie kokius pasikeitimus reikia informuoti mokesčių inspekciją?

Jūs turite informuoti mokesčių inspekciją apie pasikeitusias Jūsų gyvenimo bei darbo aplinkybes, kaip antai: pasikeitė darbo valandų skaičius, padidėjo arba sumažėjo pajamos, susilaukėte dar vieno vaiko, pasikeitė vaiko priežiūros išlaidos, apsigyvenote su partneriu, vyresnysis vaikas baigė mokyklą, ir apie daugelį kitų dalykų, kurie turi įtakos Jums priklausančios pašalpos dydžiui.

Jeigu pavėluosite pranešti apie pasikeitimus, gali atsitikti taip, kad mokesčių inspekcija išmokės Jums per didelę pašalpos sumą, ir susidarys pašalpos permoka (overpayment), kurią vėliau teks grąžinti.

Gavote Metinį peržiūros pranešimą (Annual Renew Notice) – ką turėtumėte daryti?

Jeigu Jums atsiuntė Metinį peržiūros pranešimą (Annual Renew Notice) TC603R, tai reiškia, kad pačiam atnaujinti informacijos nereikia. Jūsų pašalpos prašymas bus atnaujintas automatiškai. Tačiau labai svarbu atidžiai perskaityti pranešimą ir pasitikrinti, ar informacija jame tikrai teisinga: ar teisingai nurodyta Jūsų praėjusiais metais uždirbtų pajamų suma ir visa kita mokesčių inspekcijos turima informacija apie Jūsų praėjusius metus. Jeigu pastebėsite neatitikimų, būtina skambinti į mokesčių inspekciją ir apie juos pranešti.

Kas įvyks, jeigu laiku neatnaujinsite informacijos?

Pašalpos mokėjimas gali būti sustabdytas arba apskritai nutrauktas.

Ką daryti, jeigu nesate tikras, kad viską užpildėte teisingai?

Rekomenduojame kreiptis į profesionalų konsultantą, kuris patikrintų formas ir užtikrintų, kad nepadarėte klaidų ir viską atlikote teisingai.

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос