×

Jei nusprendėte išvykti iš UK, susitvarkykite mokesčius

Turite perspėti mokesčių inspekciją (HM Revenue and Customs), jei nusprendėte išvykti iš UK.
Jūs privalote informuoti mokesčių inspekciją, jei:

  • Išvykstate iš UK gyventi ar dirbti į užsienį;
  • Grįžtate gyventi į gimtąją šalį arba išvažiuojate gyventi ir dirbti į kitą užsienio šalį tam tikrą laiką gyvenę ir dirbę UK.

Jei nebuvote laisvai samdomas darbuotojas (self-employed) ir neprivalote pateikti metinės mokesčių ataskaitos už praėjusius finansinius metus, bet dirbote kaip samdomas darbuotojas (employed), jums gali reikėti užpildyti formą „Išvykimas iš UK – sutvarkyti mokesčiai“ („Leaving the UK – getting your tax right“).
Taip pat privalote užpildyti metines mokesčių ataskaitas jei:

  • Dirbote laisvai samdomu darbuotoju (self-employed) – privalote pateikti savo pajamas už paskutinius finansinius metus iki išvykimo dienos;
  • Gaunate kitokias pajamas iš UK ar turite turto ( nuosavybės ar investicijų) išvykę iš UK.

Mokesčių inspekcija peržiūrės Jūsų pateiktą informaciją užpildytoje formoje ir informuos, ar galite susigrąžinti mokesčius, jei juos permokėjote. Labai svarbu prie užpildytos formos pridėti P45 formą, kurią išduoda darbdavys, nutraukęs darbo santykius su darbuotoju. Būtina pridėti originalus, kopijos nebus priimamos.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad sumokėtų socialinio draudimo įmokų (National Insurance Contributions) susigrąžinti negalite.
Jei ateityje nuspręsite pildyti paraišką dėl UK valstybinės pensijos ar sugalvosite grįžti gyventi į Angliją, turėtumėte pasvarstyti galimybę mokėti socialinio draudimo įmokas savanoriškai.
Šios savanoriškos įmokos taip pat skaičiuosis į Jūsų valstybinę pensiją netgi jei gyvenate kitoje šalyje, nebūtinai UK, bet turite pasitikrinti, ar ta šalis yra sudariusi socialinių garantijų sutartį su Anglija. Taip pat šios įmokos turės įtakos Jūsų pašalpoms, jei sugalvosite grįžti gyventi į UK.
Jei nusprendėte mokėti savanoriškas socialinio draudimo įmokas (National Insurance Contributions), kol gyvenate ne UK, turite atitikti tam tikrus kriterijus:

  • turite būti gyvenęs UK trejus metus;
  • išvykę iš UK mokėjote socialinio draudimo įmokas trejus ar daugiau metų.

Savanoriškas socialinio draudimo įmokas (National Insurance Contributions) galite mokėti dviem būdais:

  • tiesioginiu debetu kas keturias ar penkias savaites;
  • metine įmoka.

Daugiau apie mokesčių grąžinimą ir deklaravimą: Mokesčių grąžinimas UK

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос