×

Darbo ir vaiko mokesčių kredito baudos

Ši informacija aktuali tiems, kas gauna Darbo ir Vaiko Mokesčių Kreditą.
Mokesčių kredito (angl. Tax Credit) įstaiga gali paskirti baudą, jei jūs pateikiate neteisingą asmeninę informaciją apie save arba nepranešate apie savo gyvenimo sąlygų pasikeitimus.
Automatiškai baudos nesiunčiamos. Mokesčių kredito įstaiga visuomet prieš skirdama baudą susisiekia su asmeniu ir tiria kiekvieną atvejį atskirai.
Pagrindinės priežastys, kodėl gali būti paskirtos Darbo ir vaiko mokesčių kredito baudos

 • Jūs pateikėte klaidingą informaciją – nesvarbu, ar sąmoningai tą darėte (bandėte apgauti), ar dėl to, kad informaciją pateikėte aplaidžiai ar nerūpestingai.
 • Laiku nepranešėte apie įvykusius pasikeitimus.
 • Nepateikėte informacijos ar įrodymų, kurių prašė Mokesčių kredito įstaiga.
 • Jeigu jūs Mokesčių kredito įstaigai pateikėte klaidingą informaciją ir dėl to jums buvo išmokėta per daug Mokesčių kredito pašalpos, baudos dydis gali siekti iki 3000 svarų. Supratę, jog padarėte klaidą pildydami prašymą dėl pašalpos skyrimo, nedelsdami praneškite tai Mokesčių kredito įstaigai, kad jie galėtų patikslinti informaciją ir apskaičiuoti teisingą išmokos sumą. Tuo atveju, jei jums buvo mokama per daug pašalpos, permokėtą sumą reikės grąžinti.

Taip pat labai svarbu pranešti apie savo asmeninių aplinkybių pasikeitimus. Jei laiku to nepadarysite, galite gauti per daug Mokesčių kredito išmokų (susidarys permoka), arba per mažai.
Pasikeitimai, apie kuriuos privalote informuoti Mokesčių kredito įstaigą

 • Pakeitėte gyvenamąją vietą.
 • Pasikeitė jūsų banko sąskaita.
 • Pradėjote ar nustojote dirbti; pakeitėte darbą; jūsų darbo valandos pasikeitė; tikitės, jog jūsų pajamos bus mažesnės arba didesnės nei praėjusiais finansiniais metais (finansiniai metai skaičiuojami nuo balandžio 6 dienos iki kitų metų balandžio 5 dienos).
 • Susituokiate; įteisinate civilinę partnerystę; pradedate gyventi su partneriu ar išsiskiriate.
 • Pasikeitimai šeimoje (vaikas pradeda gyventi su kitu asmeniu; šeimos pagausėjimas).
 • Padidėja ar sumažėja vaiko priežiūros išlaidos (jeigu mokate registruotam arba patvirtintam vaiko priežiūros teikėjui).
 • Išvykstate iš UK.

Dažniausiai apie visus pasikeitimus reikia pranešti per vieną mėnesį, nepranešę galite gauti 300 svarų baudą (3000 svarų bauda skiriama už melagingą informaciją).
Taip pat privalote pateikti informaciją bei dokumentus, kurių prašo Mokesčių kredito įstaiga.
Šios informacijos jiems gali prireikti norint patikrinti, ar teisingą informaciją pateikėte (atlikti tyrimą arba patikrinimą). Jums gali būti paskirta 300 svarų bauda už laiku nepateiktą informaciją, taip pat galite būti baudžiami 60 svarų bauda už kiekvieną pradelstą dieną dokumentams pateikti.
Jei negalite laiku pristatyti reikalaujamos informacijos ir turite tam rimtą priežastį (pvz., jūsų dokumentai buvo sunaikinti arba sirgote), būtinai apie tai praneškite Mokesčių kredito įstaigai.
Jei nesutinkate su Mokesčių kredito įstaigos paskirta bauda, visuomet galite ją ginčyti rašydami apeliaciją. Tokiu atveju svarbu nepraleisti apeliacijai skirto termino datos.
Daugiau apie Vaiko mokesčių kreditasDarbo mokesčių kreditas

Norėdami užsakyti paslaugą, kviečiame teikti paraišką

Teikti paraišką

Форма заказа

Загрузить запрос