Įmonės steigimas

Ką reiškia Ltd ar kitaip Limited? Lietuviškas atitikmuo būtų UAB – Uždaroji akcinė bendrovė. Tai ribotos atsakomybės juridinis vienetas. Ši įmonės registracijos forma yra viena populiariausių ne tik Anglijoje, bet ir kitose Jungtinės Karalystės šalyse.

Vienas iš patraukliausių dalykų steigiant Ltd (Limited) kompaniją yra tai, kad nereikalingas joks įstatinis kapitalas. Be to, steigti įmonę gali ir kitos šalies gyventojai. Mes teikiame kvalifikuotas konsultacijas ir kitose šalyse gyvenantiems asmenims.

Tarp keleto įmonių steigimo formų ši yra labiausiai paplitusi dėl ribotos atsakomybės, t. y. jūs, kaip fizinis asmuo, neatsakote už įmonės finansinius įsipareigojimus savo asmeniniu turtu.

ĮMONĖS STEIGIMAS – KĄ JUMS REIKIA TURĖTI?

  • Sugalvoti įmonės pavadinimą.
  • Turėti steigėjo / direktoriaus (-ės) registracijos adreso patvirtinimą.
  • Nuspręsti, kas bus įmonės direktorius.
  • Įvardyti, kokia bus įmonės veikla pagal kompanijų veiklos pobūdžio kodus (SIC Codes).

Be to, reikia turėti įmonės steigimo aktą. Jis turi būti pasirašomas visų įmonės steigėjų (akcininkų). Steigimo aktas – tai dokumentas, kuriuo steigėjai patvirtina susitarimą įsteigti įmonę pagal 2006 m. įmonių aktą bei įsigyti bent po vieną akciją.

Kitas labai svarbus dalykas – turėti įstatus, kuriuose įtvirtinamos įmonės veiklos taisyklės, vadovų bei akcininkų teisės ir pareigos. Įstatai gali būti parengti išskirtinai pagal jūsų įmonės poreikius arba gali būti standartiniai, kurie yra nemokamai prieinami Companies House internetinėje svetainėje. Paprastai standartiniai įstatai tinka visiems pradedantiems veiklą asmenims.

Vienas iš patraukliausių dalykų steigiant kompaniją Jungtinėje Karalystėje yra tai, kad nereikalingas joks įstatinis kapitalas.

Įsteigus įmonę Companies House, išduodamas registracijos pažymėjimas, kuriame nurodomas įmonės pavadinimas, registracijos numeris ir data. Šiuo pažymėjimu patvirtinama, kad su registracija susiję formalumai atlikti tinkamai ir įmonė yra užregistruota. Nuo šios dienos įmonės steigėjai (akcininkai) gali vykdyti visas veikiančios įmonės funkcijas. Svarbu žinoti, kad bet kokia veikla įmonės vardu gali būti vykdoma tik ją įsteigus. Todėl, jums pageidaujant, įsteigsime ją per 2–3 valandas.

Tai, kokį verslo modelį pasirinksite, priklauso nuo to, kokią veiklą vykdote. Verslo modelis gali turėti įtakos mokesčių mokėjimo ir finansavimo gavimo būdams.

Dauguma akcinių bendrovių yra „ribojamos akcijų“, t. y. jų akcininkai turi tam tikras teises. Pavyzdžiui, direktoriui gali reikėti akcininkų balsavimo, kad susitartų dėl pakeitimų bendrovėje.

Kitos registracijos formos: viešoji ar individuali įmonė; neribotos atsakomybės; ribotos atsakomybės pagal akcijas arba ribotos atsakomybės pagal garantiją.

Dėl konkrečios veiklos registracijos ar labdaros organizacijos steigimo prašome kreiptis tiesiogiai.

Mielai patarsime ir atsakysime į jums rūpimus klausimus.

Jeigu nuspręsite buhalterijos tvarkymą patikėti mums – kompaniją įregistruosime nemokamai pasirašius paslaugų teikimo sutartį.

Paslaugos užsakymo forma